Bảng giá bình tích áp, bình giãn Varem và Aquasystem

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • Mr. Hữu Thoại
  Mr. Hữu Thoại
 • 028.38.306.322 - 0909.228.350
 • Mr. Toàn
  Mr. Toàn
 • 028.38.306.334 - 0909.228.359
 • Ms. Nhi Lữ
  Ms. Nhi Lữ
 • 028.38.306.301 - 0909.228.356
 • Mr. Thu
  Mr. Thu
 • 0909.228.351 - 028.38.306.302

  Tin tức

  LIÊN KẾT WEBSITE

  FANPAGE CHÚNG TÔI

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 0
  • Hôm qua: 0
  • Tháng này: 0
  • Tổng: 48306

  Bảng giá bình tích áp, bình giãn Varem và Aquasystem


  1. Bình tích áp Varem 8 bar
  2. Bình tích áp Varem 10 bar
  3. Bình tích áp Varem 16 bar
  4. Bình giãn nở Varm 8 bar
  5. Bình giãn nở Varem 10 bar
  6. Bình tích áp Aquasystem 10 bar
  7. Bình tích áp inox Aquasystem 10 bar
  8. Bình tích áp Aquasystem 16 bar
  9. Bình giãn nở Aquasystem 8 bar
  10. Bình giãn nở Aquasystem 10 bar

   

  STT Sản phẩm Thương hiệu Hình ảnh Thông số kỹ thuật Giá (VND)
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 8 BAR
  1 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 24 lit
  * D x H = 351 x 347 mm
  791.800
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 10 BAR
  2 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 20 lit
  * D x H = 247 x 497 mm
  885.960
  3 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 60 lit
  * D x H = 379 x 815 mm
  2.531.620
  4 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 100 lit
  * D x H = 450 x 910 mm
  4.367.740
  5 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 200 lit
  * D x H = 554 x 1213 mm
  7.469.670
  6 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 300 lit
  * D x H = 624 x 1373 mm
  9.495.180
  7 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 500 lit
  * D x H = 775 x 1460 mm
  14.970.370
  8 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 750 lit
  * D x H = 786 x 1925 mm
  28.833.290
  9 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 1000 lit
  * D x H = 933 x 1912 mm
  47.508.000
  10 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 1500 lit
  * D x H = 1150 x 2083 mm
  63.301.200
  11 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 2000 lit
  * D x H = 1280 x 2241 mm
  129.767.460
  BÌNH TÍCH ÁP VAREM 16 BAR
  12 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 50 lit
  * D x H = 379 x 759 mm
  4.747.590
  13 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 100 lit
  * D x H = 453 x 915 mm
  7.912.650
  14 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 200 lit
  * D x H = 556 x 1218 mm
  13.483.070
  15 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 300 lit
  * D x H = 626 x 1373 mm
  16.426.640
  16 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 500 lit
  * D x H = 777 x 1455 mm
  26.649.420
  17 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 750 lit
  * D x H = 790 x 1925 mm
  34.815.660
  18 Bình tích áp Varem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 1000 lit
  * D x H = 945 x 1912 mm
  56.971.080
  BÌNH GIÃN NỞ VAREM 8 BAR
  19 Bình giãn nở Varem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 25lit
  * D x H = 290 x 468mm
  1.013.290
  BÌNH GIÃN NỞ VAREM 10 BAR
  20 Bình giãn nở Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 60 lit
  * D x H = 380 x 670 mm
  2.770.144
  21 Bình giãn nở Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 100 lit
  * D x H = 450 x 732 mm
  4.779.240
  22 Bình giãn nở Varem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 150 lit
  * D x H = 554 x 810 mm
  7.912.650
  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM 10 BAR
  23 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 24 lit
  * D x H = 350 x 327 mm
  963.000
  24 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 35 lit
  * D x H = 365 x 450 mm
  2.269.000
  25 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 60 lit - * Kiểu: Đứng
  * D x H = 365 x 783 mm
  3.950.000
  26 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 100 lit
  * D x H = 495 x 849 mm
  5.469.000
  27 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 24 lit
  * D x H = 280 x 492 mm
  1.384.000
  28 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 60 lit - * Kiểu nằm
  * D x H = 495 x 685 mm
  4.356.000
  29 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 200 lit
  * D x H = 600 x 1,085 mm
  11.142.000
  30 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 300 lit
  * D x H = 650 x 1,240 mm
  14.039.000
  31 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 500 lit
  * D x H = 750 x 1,490 mm
  22.688.000
  32 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 750 lít
  * D x H = 800 x 1,820 mm
  37.623.000
  33 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 1000 lit
  * D x H = 800 x 2,160 mm
  61.535.000
  34 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 1500 lit
  * D x H = 960 x 2,360 mm
  84.636.000
  BÌNH TÍCH ÁP INOX AQUASYSTEM 10 BAR
  35 Bình tích áp inox Aquasystem   * Áp lực :10 BAR, kiểu đứng
  * Dung tích: 18 lit
  * D x H = 270 x 410 mm
  6.419.000
  36 Bình tích áp inox Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR, kiểu nằm
  * Dung tích: 18 lit
  * D x L = 270 x 300 mm
  7.296.000
  37 Bình tích áp inox Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR, kiểu đứng
  * Dung tích: 24 lit
  * D x H = 270 x 510 mm
  7.514.000
  38 Bình tích áp inox Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR, kiểu nằm
  * Dung tích: 24 lit
  * D x H = 270 x 300 mm
  8.631.000
  BÌNH TÍCH ÁP AQUASYSTEM 16 BAR
  39 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 60 lít
  * D x H = 365 x 783 mm
  6.936.000
  40 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 100 lít
  * D x H = 495 x 849 mm
  10.778.000
  41 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 200 lit
  * D x H = 600 x 1,085 mm
  18.035.000
  42 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 300 lit
  * D x H = 650 x 1,240 mm
  22.563.000
  43 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 500 lit
  * D x H = 750 x 1,490 mm
  39.069.000
  44 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực :16 BAR
  * Dung tích: 750 lit
  * D x H = 800 x 1,820 mm
  61.482.000
  45 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 1000 lít
  * D x H = 800 x 2,160 mm
  84.105.000
  46 Bình tích áp Aquasystem   * Áp lực : 16 BAR
  * Dung tích: 1500 lit
  * D x H = 960 x 2,360 mm
  122.405.000
  BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM 8 BAR
  47 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 50 lit
  * D x H = 365mm x 545mm
  2.620.000
  48 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 50 lit
  * D x H = 365 x 564mm
  2.915.000
  49 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 100 lit
  * D x H = 495 x 663mm
  5.425.000
  50 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 150 lit
  * D x H = 550 x 795mm
  7.658.000
  51 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 200 lit
  * D x H = 600 x 1,085mm
  8.847.000
  52 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 300 lit
  * D x H = 650 x 1,212mm
  12.729.000
  53 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 400 lit
  * D x H = 750 x 1,198mm
  18.143.000
  54 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 500 lit
  * D x H = 750 x 1,438mm
  19.094.000
  55 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 8 BAR
  * Dung tích: 600 lit
  * D x H = 750 x 1,634mm
  24.502.000
  BÌNH GIÃN NỞ AQUASYSTEM 10 BAR
  56 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 750 lit
  * D x H = 800 x 1,820mm
  55.646.000
  57 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 1000 lit
  * D x H = 800 x 2,160mm
  72.472.000
  58 Bình giãn nở Aquasystem   * Áp lực : 10 BAR
  * Dung tích: 1500 lit
  * D x H = 960 x 2,360mm
  84.636.000